רחוב אברהם שטרן 3

ירושלים, ישראל

16:00 עד 22:00
ראשון – חמישי